Praktik- och examensarbete

Här kan du läsa mer om praktik- och examensarbete på LRF Konsult.

Praktik

Är du nyfiken på hur det är att arbeta på Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag? Kanske vill du veta mer om hur det är att arbeta på just LRF Konsult och i rollen som rådgivare?

När du praktiserar på LRF Konsult får du inte bara möjlighet att prova på hur det är att arbeta som rådgivare på LRF Konsult. Du ges också möjlighet att använda dina kunskaper från din utbildning i praktiken samtidigt som du får en chans att lära känna företaget och skaffar dig ett stort kontaktnät. Du arbetar med specialister och rådgivning specifikt inriktad mot småföretagare i hela Sverige.

Vill du spetsa ditt CV och bygga ett start kompetensnätverk för framtiden? Då har vi praktikplatsen för dig!

Vill du göra praktik på LRF Konsult?

Glöm inte att skicka in CV, personligt brev, skriva önskad praktikperiod och vilket kontor som du är intresserad av att praktisera på i din ansökan. För frågor om praktik kontaktar du vår HR-avdelning genom att mejla till oss.

Examensarbete

När du skriver examensarbete på LRF Konsult får du använda dina teoretiska kunskaper i praktiken. Detta är ett bra sätt för dig att lära känna LRF Konsult och öppnar upp för chanserna att få vidare anställning. Vi har varje år flera duktiga och drivna studenter som skriver intressanta studier som ger mervärde för oss som företag.

För oss är detta ett utmärkt tillfälle att få lära känna dig och ta del av dina kunskaper och idéer.

Dessutom får du:

- god insyn i LRF Konsult som företag
- bli en del av den spännande förändringsresa som sker i redovisning- och revisionsbranschen.
- vara med och påverka utvecklingen ett spänannde företag
- en engagerad handledare som är specialist inom ditt studieområde och som stöttar dig under din examensarbet
- ett lärorikt och utmanande arbete som ger en djupare färdighet inom uppsatsområdet
- möjlighet att visa framfötterna

Vill du skriva examensarbete på LRF Konsult?

Glöm inte att skicka in CV, personligt brev, önskad examensperiod, två förslag på ämnesval och vilket kontor som du är intresserad av att skriva ditt examensarbete på i din ansökan. För frågor om examensarbete kontaktar du vår HR-avdelning genom att mejla till oss.

Sök LRF Konsults skog- och lantbruksstipendium

LRF Konsult utlyser ett skog- och lantbruksstipendium till dig som studerar inom skogs- och lantbruk vid SLU Ultuna, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, SLU Umeå och Alnarp. Stipendiet delas ut till examensarbete som behandlar aktuella frågor inom skog- och lantbrukssektorn.