VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Skog- och Lantbruksstipendium

LRF Konsult utlyser ett skog- och lantbruksstipendium till dig som studerar inom skogs- och lantbruk vid SLU Ultuna, Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg, SLU Umeå och Alnarp. Stipendiet delas ut till examensarbete som behandlar aktuella frågor inom skog- och lantbrukssektorn.

Frågeställningen bör vara kopplad till LRF Konsult olika tjänsteområden; ekonomi, juridik, fastighetsförmedling, affärsrådgivning och skatt. Examensarbete som främjar utvecklingen av det svenska skog- och lantbruket premieras särskilt. 

20 000 kronor tilldelas vinnaren/vinnarna per år 

Sista ansökningsdatum 30 september och utdelning i november. 


Följande uppgifter ska du ha med i ansökan

  • Personuppgifter
  • Telefon, e-post, adress
  • Antagningsbevis
  • En beskrivning på 1 sida innehållande bakgrund, motivering till stipendiet och syfte med examensarbetet
  • Examensarbetet i pdf format

Hur ansöker jag?

Du skickar din ansökan till student@lrfkonsult.se.