Balans på Bjärsgård - mjölkproducenter i Klippan

Sten och Susanna är mjölkproducenter i Klippan i Skåne och driver ett modernt lantbruk med inriktning på mjölkproduktion, växtodling och skogsbruk. De berättar här om sina utmaningar och hur de jobbar framåt med sitt företag.

BjärsgårdHej Sten ! Vem är du?
- Jag är ägare av Bjärsgårds Lantbruks AB tillsammans med min fru Susanna, berättar Sten. Vi har mjölk, växtodling, skogsproduktion och fastigheter för uthyrning mm. Vi finns i nordvästra Skåne ca 2,5 km norr om Klippan.

Kan du berätta om något häftigt som du varit med om med dina rådgivare?
- Under slutet på 90-talet började vi sakta fundera på hur vi skulle göra med mjölkproduktionen, säger Sten. Ladugården med 290 kor började bli sliten. Sommaren 2001 kom vi till ett vägval. Att avveckla eller utveckla! Vi tog in våra affärsrådgivare från LRF Konsult som vi jobbat med tidigare, plus våra arbetsledare. Vi stängde telefonerna och dörrarna. Sedan brainstormade vi i tre timmar. Allt kom på bordet, fördelar och nackdelar, vad vi kunde bra och vad vi var sämre på. Det var en hel del provocerande frågor den eftermiddagen. Känslan efteråt var god och kan sammanfattas med; Det där med kor kan vi och det vill vi fortsätta med.

- Vi hade en tidig kontakt med banken som vi höll informerad under hela processen, fortsätter Sten. De trodde på vår affärsplan. Idag vet jag att det är mycket tuffare. Stort fokus ligger idag på resultaträkningen och kassaflödet. Om det fortsätter så, kommer det att bromsa utvecklingen för svenskt lantbruk men det är en annan historia.

Hur är ni som arbetsgivare?
- Det skall du fråga våra anställda, säger Sten. Vi vill att våra anställda skall lyckas och få självförtroende hos oss. Det skall vara kul att gå till jobbet. Tydliga riktlinjer men också frihet under ansvar. Vi försöker att vara en attraktiv arbetsgivare. Kollektivavtal är en självklarhet för oss. Vi har en tydlig organisationsstruktur med stallchef som ansvarar för djurhållningen, som rapporterar till Inspektoren, som basar även för växtodlingen.

Vilka är Bjärsgårds utmaningar framöver?
- Just nu är det överproduktion på mjölk, det är grundorsaken på det låga priset, säger Sten. Vi skall igenom samma stålbad som svinproducenterna och innan äggproducenterna har gjort. Vad vi måste göra för att möte framtiden är att hela tiden effektivisera produktionen.

Vilket är ditt tips i dessa tuffa tider?
- Att ha höga krav på återbetalningstid när och om man gör någon investering oavsett vad det är, säger Sten. Vi kommer kanske inte till industrins nivå men vi måste närma oss.

- På Bjärsgård samlar vi all personal en gång i månaden för utbyte och information, fortsätter Sten. Detta är viktigt för oss, och något som vi kan utveckla framåt.

- Vi har även kört ett Gårdsråd nu i knappt ett år och hittat formerna, säger Sten. Vi har gått igenom företaget bit för bit, och nu är det dags för verkstad. Kalvstallet har inte fungerat fullt ut när vi har haft toppar i kalvningarna. Men nu ska det äntligen bli ändring på det. Förprövningen är inlämnad för ombyggnation av kalvstallet.

Vad har ni på gång på Bjärsgård?
- Nu tittar vi på Affärssystem Lantbruk och ser hur vi kan använda det, säger Sten. Vi ska förfina redovisningen för att få ut mer detaljerad information från bokföringen varje månad.

Läs mer om Bjärgård, www.bjarsgard.se

Fakta Bjärgård

  • Antal anställda: 22 st samt 5 timanställda

  • Antal kor: 650 kor och lika många ungdjur

  • Rekrytering: Föder upp kvigorna själv

  • System: Karusell, lösdrift

  • Åkermark: Brukar 1024 hektar, varav ägd åker 800 ha. 

  • Skogsmark: 1400 hektar. Förvaltningsavtal med Södra.

  • Bete: 350 hektar 

  • Sjöar: 50 hektar30 fastigheter till uthyrning

Mer om..

Affärssystem Lantbruk underlättar ekonomistyrningen i ditt företag och ger dig koll på lönsamheten i dina verksamhetsgrenar. Genom affärssystemet kan du bland annat följa upp produktionskostnader i realtid. Uppföljningen bygger på verkliga belopp och kvantiteter, inte uppskattningar och schabloner. Affärssystem Lantbruk ger dig ett effektivt beslutsunderlag, som kan användas vid prisförhandlingar och investeringsbeslut.

Gårdsrådet är till för att hjälpa företaget och företagaren i olika utvecklingsfaser. Det fungerar som en inofficiell styrelse som samlas regelbundet, t ex 4 gånger per år. Gårdsrådet inkluderar olika personer, med syftet att fler par ögon ser mer än ett par. Målet är att företagaren ska få en struktur på sitt företagande och kunna fatta de rätta besluten. För företag utanför de gröna näringarna finns motsvarade tjänst som då kallas för Företagsråd.