VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Få bättre styr på din ekonomi och förbättra lönsamheten i din verksamhet

Når du inte den lönsamhet du vill? Är du relativ nystartad och behöver budgetera? Med hjälp av EU-medel från Länsstyrelsen kan vi på LRF Konsult erbjuda rådgivning med 70% rabatt utifrån dina behov: nyckeltal, budget, affärssystem och prissättning.

Når du inte den lönsamhet du vill? Är du relativ nystartad och behöver budgetera? Vilket är det lägsta pris du kan ta för dina produkter? Har du gjort kalkyler som visar god lönsamhet men når inte dit när året summeras? Kan jag enklare följa upp mina kalkyler genom redovisningen?

Det är några av de frågeställningar du kan få hjälp med genom rågivning inom ämnena nyckeltal, budget och affärssystem eller kalkylering och prissättning. Nu har du möjlighet att under det närmaste halvåret få två individuella rådgivningar inom ovanstående områden.

Vad kostar rådgivningen?

Du betalar 3 300 kr (exkl. moms) för rådgivning med besök och 1 575 kr (exkl. moms) för rådgivning utan besök, alltså totalt 4 570 kr.
Du får rådgivning värd ca 16 000 kr där resten bekostas med EU-medel via Länsstyrelsen.

Anmäld dig nu

Anmäl dig via PING PONG jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog
Ställ dig i sökrutan och välj Skåne och namnet på vår aktivitet: Bättre styr på din ekonomi

Om du har frågor, eller hellre vill anmäla dig direkt till oss kan du vända dig till 
Christine Andersson eller Anna-Karin Swahn via kontakformulären här brevid. 

Välkommen med din anmälan! 

Länsstyrelsen Skåne

 

 

 

 

 

 

Delfinansierad via EU medel

Rådgivning 1 med besök på ditt företag

Genomgång av möjligheter utifrån dina nuvarande rutiner. Kanske är du redan igång och vill ha hjälp att komma vidare, eller ska vi starta upp arbetet från början. Vi fortsätter där du är, oavsett om du själv kommit långt eller om detta är helt nytt för dig.

Det kan handla om:

  • Nyckeltal
  • Budget
  • Affärssystem
  • Produktkalkyler eller timkostnadsberäkning

Vi påbörjar arbetet med budget, nyckeltalsberäkningar, upplägg ekonomisystem eller kalkyler alternativt slutför eller ändrar i befintliga budgetar, kalkyler m.m.

Rådgivning 2 möte på konsultens kontor eller via internet/telefon

Vi fortsätter vårt arbete med beräkningar eller affärssystem och följer upp det arbete som kanske både du själv och konsulten gått vidare med.

Sista rådgivningen ska vara genomförd före den 30 juni 2018.