VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Försäljningsstrategier i praktiken

Når du den lönsamhet du vill? Har du tillräckligt med kunder? Säljer du tillräckligt mycket? Kan du ta tillräckligt mycket betalt?

Den här rådgivningen ger dig praktiska verktyg för att skaffa fler kunder och för att sälja mer. Välj att lägga fokus i rådgivningen på något av följande:

Skapa eller vidareutveckla en plan för försäljningen i ditt företag

Du får veta hur man bygger upp en kommersiell plan i företaget. Vi utgår från din specifika situation, ditt kundunderlag och dina möjligheter till nykundsbearbetning.

Marknadsstrategi, analog och digital

Du får råd omkring din marknadsstrategi, avvägningen mellan digital och analog marknadsföring och hjälp att göra rätt saker i rätt tid. En rådgivning omfattar ett besök på omkring 3 timmar. Efter rådgivningen får du en skriftlig rapport som omfattar det ni har diskuterat och kommit fram till.

Rådgivningen ska vara genomförd senast den 20 juni 2018. Begränsat antal rådgivningar till reducerat pris.

Vad kostar det?

Du betalar 3 300 kr (exkl. moms) för rådgivning med besök och efterföljande rapport/påbörjad plan. Du får rådgivning värd 11 000 kr där resten bekostas med EU-medel via Länsstyrelsen.

Gör din anmälan

Anmäl dig via PING PONG på jordbruksverket.pingpong.se/oppenkatalog.

Ställ dig i sökrutan och välj Skåne och namnet på vår aktivitet: Bättre styr på din ekonomi.

Om du har frågor, eller hellre vill anmäla dig direkt kontakta Caroline Göransson genom att använda formuläret här bredvid.

Välkommen med din anmälan! Först till kvarn gäller…

Delfinansierad via EU medelLänsstyrelsen Skåne