För dig som drabbats av torkan

Landsbygdsprogrammet erbjuder ekonomisk rådgivning till subventionerat pris för dig som drabbats av torkan.

Sommarens torka skapade allvarliga konsekvenser för många lantbrukare, därmed kan du som lantbrukare få 70 % subvention på din ekonomiska rådgivning genom stöd från europeiska landsbygdsprogrammet. Vi hjälper dig att skapa en överblick av ditt nuvarande ekonomiska läge och rådger hur du kan stärka din ekonomi på längre sikt.

För mer information, klicka här.