VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Förnyelselagen

Säkerställ att dina äldre nyttjanderätter och servitut inte tas bort från fastighetsregistret. För att undvika rensning av viktiga avtalsservitut och nyttjanderätter måste anmälan om förnyelse inkommit till Lantmäteriet innan utgången av 2018.

Inskrivningsmyndighet vid Lantmäteriet behöver rensa sina register och gör det genom den så kallade förnyelselagen som innebär att inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Lantmäteriet räknar med att det är minst 400 000 inskrivningar som berörs.

Behöver Ni hjälp med att se över vilka servitut och nyttjanderätter som berörs på Er fastighet är Ni välkommen att kontakta oss på kontoren i Edsbyn, Bollnäs eller Söderhamn, antingen via e-mail eller telefon.

Observera!

  • Det inte enbart är skogs- och lantbruksfastigheter som berörs utan även fastighetsägare av exempelvis villa och fritidshus.

  • Material kan komma att behöva beställas med långa handläggningstider som följd. Tänk därför på att vara ute i god tid med din beställning.

Mer information hittar du under följande länk.