VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Tema Äganderätt

Ägande- och brukanderätten är grundlagsskyddad. Ändå upplever skogsägaren den som hotad. Varför, och vad, kan vi göra åt det?