Holmryds Mejeri vågar satsa på utveckling i tuff mjölkbransch

Holmryds Mejeri är det lilla gårdsmejeriet i Bredared utanför Borås som vågar satsa på att sälja egen mjölk direkt till livsmedelsbutikerna. De är försiktigt optimistiska inför framtiden och tar hjälp av LRF Konsult när det kommer till bokslut och deklaration.

På Holmryds gård i Bredared utanför Borås startade Niklas Larsson upp Holmryds Mejeri under våren 2016. Sedan i maj förra året är mejeriet igång och producerar mjölk i tetra förpackning som säljs via egen gårdsbutik och till livsmedelsbutiker i Borås. Idéen att starta ett eget mejeri fick Niklas under 2015, vilket var ett tufft år för alla mjölkproducenter.

 Niklas Larsson

Niklas Larsson med en av gårdens kalvar

Startade eget mejeri för att få mer betalt för mjölken
När bröderna Göran och Bengt Larsson byggde ny robotladugård på Holmryds gård och utökade till 80 kor under 2014 så räknade de på mjölkpriser på 3 kr/litern. Sen sjönk priserna och Görans son Niklas började fundera på hur de kunde förbättra lönsamheten. Någonstans där väcktes idéen om att starta ett eget gårdsmejeri och på så sätt få ut mer betalt för mjölken.

Idag säljer de ungefär 750 liter/dag till butikerna, resterna av mjölken som produceras av gårdens kor hämtas av Arla. På gården och i mejeriet är de numera fyra personer som jobbar. Varannan dag körs mejeriet igång och då pastöriseras och packas mjölken. Den andra dagen distribueras mjölken av Niklas till butikerna.

I gårdsbutiken säljs det förutom mjölk, grädde och handgjort gårdssmör också några produkter från andra lokala producenter. Holmryds Mejeri har också ett sammarbete med några bagerier som köper grädde.

Försiktigt optimistiska och tar hjälp av LRF Konsult
-Just nu är efterfrågan större än utbudet, säger Niklas Larsson.
Målet för mejeriet är att utvecklas, skapa mer produkter och få upp volymen. Niklas som också har hand om försäljningen vill gärna nå ut och sälja till butiker utanför Borås.

-Vi är försiktigt optimistiska. Kanske kan vi låta någon annan hyra in sig i mejeriet, fortsätter Niklas.

Idag är det pappa Göran som sköter bokföringen men Niklas har funderingar på att ta över företaget även om det just nu bara ligger på tankestadiet. De har ännu inte hunnit följa upp så mycket siffror eftersom det i början är många utgifter. Till sin hjälp med rådgivning, bokslut och deklaration har Holmryds gård och mejeriet LRF Konsult och redovisningskonsulten Hasse Lindgren.

Kontakta oss