Yxsjöns Humlegård satsar på småskaligt jordbruk och får hjälp av LRF Konsult

Carolina och Erik Råberg går mot trenden och satsar på småskaligt medan allt fler lägger ner sina jordbruk. På Yxsjöns Humlegård ska lokalt producerad mat och odling av humle locka kunder till gårdsbutiken i Mölnlycke. LRF Konsult har hjälpt makarna att förverkliga sina idéer genom tillstånd och kalkyler.

Göteborgs Posten uppmärksammar Carolina och Erik Råberg för deras satsning på småskaligt jordbruk. På deras gård Yxsjöns Humlegård odlar de fläder, amerikanska blåbär och havtorn som de förädlar och säljer. De har också en odling av två sorters humle. På just humlen är efterfrågan stor då det är svårt att få tag på svenskodlad humle och många mikrobryggerier i Sverige letar just efter lokalodlad humle.

Gårdens egenproducerade produkter kommerfrån och med jul i år säljas i den gårdsbutik som just nu håller på att byggas.

Tillstånd och kalkyler med hjälp av LRF Konsult

Att ta steget att driva jordbruk var inte så svårt enligt Carolina, det svåra är all byråkrati och tillstånd som behövs inom livsmedelsbranschen.  

Yxsjöns Humlegård - Carolina Råberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från GP´s webbupplaga 

"– Vi har fått mycket hjälp och stöd av Härryda kommun och LRF konsult när det gäller tillstånd och kalkyler. Från Jordbruksverket har vi fått startstöd för unga jordbrukare och investeringsstöd. Det svåraste med att dra i gång produktionen har varit allt pappersarbete som krävs. Det kanske var tur att vi inte visste det från början, för då kanske vi hade backat, säger Carolina Råberg." skriver GP. 

Läs hela artikeln här www.gp.se

Hjälp med Start- och investeringsstöd

Sofia Kvibacke, redovisningskonsult på LRF Konsult i Borås, har även hjälpt Carolina Råberg med start- och investeringsstödsansökan hos Jordbruksverket.

-Det är roligt att se att hon lyckas med sin satsning och samtidigt veta att de ansökningar jag hjälpt henne med har stor betydelse för framgången, säger Sofia Kvibacke på LRF Konsult.