Fredrik Engström ny på Enköpingskontoret

Fredrik Engström är ny rådgivare på Enköpingskontoret sedan 1 mars 2018.

Fredrik är utbildad agronom med företagsekonomisk inriktning.

På fritiden ägnar Fredrik sig gärna åt att laga mat, resa och spela golf. Han tillbringar även mycket tid på familjen skogsbruk norr om Enköping.

 

 

Kontakta oss