Mjölkproducenten Magnus Karlsson i Varberg uppskattar LRF Konsults besök på gården

På gården Carlsro utanför Varberg driver Magnus Karlsson en modern mjölkproduktion med LRF Konsults tjänst Affärssystem Lantbruk. Med hjälp av Anette Albrektsson och Erling Karlsson på LRF Konsult i Falkenberg får Magnus varje månad tillgång till rapporter via MittKontor.

Familjen Karlsson

Familjen Karlsson, Carlsro: Sonen Oscar, Magnus, Petra och dottern Alva.

Gården har 350 mjölkkor och en växtodling på 480 ha som servar djuren på gården med foder. Förutom Magnus och hans fru finns det fem anställda. Magnus fru Petra jobbar idag 50% i företaget och sköter då löner, betalning av fakturor och ser till att alla papper är i ordning. En gång varje månad kommer Anette Albrektsson, LRF Konsult, ut till gården för att bokföra direkt i bokföringsprogrammet Briljant. Med hjälp av kvantiteter på bokföringskonton så som mjölk, foder mm och månadsavskrivningar på inventarier kan Affärssystem Lantbruk presentera aktuella rapporter. 

- Erling hjälper mig att inventera djur och foder var tredje månad. På så sätt kan vi följa upp lagret så att det stämmer, säger Magnus.
- Jag har bra kontakt med Anette och Erling och tycker det är värdefullt att Anette kommer och sitter hemma på gården och bokför. Är det något oklart kan jag kliva in på kontoret en stund och vi kan tillsammans se till att det blir bokfört på rätt konton, berättar Magnus.

Affärssystem Lantbruk

I Affärssystem Lantbruk bokförs djur och växtodling för sig och Magnus kan tydligt se var pengarna tar vägen. Med hjälp av Erling sammanställs konsumtionsrapporter från fodervagnen, så att lagret kan värderas varje månad. Var tredje månad görs en fullständig inventering av djur och foder på plats, allt för att de alltid ska ha tillgång till uppdaterade rapporter som visar företagets verkliga resultat, tillgångar och skulder samt specifika produktionsnyckeltal. 

-Jag kan se att det kanske inte bara är korna som ska vara effektiva utan att också växtodlingen ska vara det, säger Magnus. Med hjälp av bland annat nyckeltalet antal liter mjölk per arbetad timme får Magnus värdefull information även om det ibland kan vara svårt att precisera hur många timmars arbete som går åt till vad. Nyckeltalen används även för att visa de anställda vad alla i företaget ska jobba emot.
Magnus följer själv upp företagets resultat en gång varje månad vid LRF Konsults MittKontor. Har Magnus några frågor ringer han till Erling eller Anette och får bra svar av dem. Via MittKontor kan Magnus ta fram rätt underlag när det behövs, om det så är till banken eller andra parter.

Kontakta oss