Dalarna i topp i LRF Konsults lönsamhetsbarometer

Den 6 april presenterade LRF Konsult och företagarorganisationen Dalarna Business den nionde upplaga av Lönsamhetsbarometern på plats hos företagaren Håkan Persson i Stora Skedvi.

Håkan bedriver en framgångsrik mekanisk verkstad med ca 6 anställda och är ett bra exempel på att småföretagarna i Dalarna, sett över den senaste femårsperioden, är den region i Sverige där lönsamheten har ökat mest.

-Det är naturligtvis glädjande siffror för vårt län men vi ser att utvecklingen har dämpats något det senaste året, säger Anders Björkman, affärsrådgivare på LRF Konsult i Dalarna.

För Dalarnas del stannar lönsamheten på 19,3%, vilket visserligen är över riksgenomsnittet, men en tillbakagång med 0,9 procentenheter jämfört med 2015. Trots de övervägande positiva siffrorna syns vissa orosmoln. I siffrorna syns en mindre, men genomgående, tillbakagång i småföretagens rörelseintäkter.

-Vi kan se att rörelseintäkterna minskar samt att personalkostnaderna fortsätter att öka procentuellt för småföretagen i Dalarna (till skillnad från riket i övrigt), fortsätter Anders Björkman.

- Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa har varit någorlunda konstant det senaste året, men bakom dessa siffror döljer sig det faktum att antalet arbetslösa bland inrikes födda har minskat avsevärt. Det tolkar vi som att det nu är svårare för småföretagarna att hitta arbetssökande med rätt kompetens, säger Stefan Wirgell vid Dalarna Business.

- Vi har haft tur och lyckats hitta rätt kompetens, men det blir allt svårare att hitta den kompetensen, avslutar Håkan Persson.

Se filmen från presentationen

 

Dalarna företagareLRF Konsult Dalarna