Påverka din framtid med en Framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt - din möjlighet att påverka framtiden om du blir sjuk.

Lagen om Framtidsfullmakter, ger oss möjlighet att själva bestämma vem eller vilka som ska företräda oss, samt hur, om vi blir så pass sjuka att vi inte längre har möjlighet att sörja för oss själva.

LRF Konsult välkomnar denna nya lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2017 och ser att många, för att inte säga de flesta, av våra kunder skulle kunna ha stor nytta av en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakten är din möjlighet att själv få bestämma

Den nya lagen stärker den enskildes rätt till självbestämmande. Det ger dig stor möjlighet att påverka händelser som kan uppstå i framtiden. Många känner nog en stor trygghet att själv få välja vem eller vilka som ska sköta ens angelägenheter, så som att betala räkningar, hämta ut receptbelagd medicin, ordna lämpligt boende, sälja eller ge bort fastighet, säga upp avtal, avverka skog eller lägga om lån den dagen man själv inte kan sköta det själv. Därför finns det all anledning att redan nu fundera över vem du vill ska sköta dina angelägenheter i framtiden.

Upprätta din framtidsfullmakt hos oss

Funderar du på om just du kan vara i behov av en framtidsfullmakt eller har du frågor kring fullmaktens innehåll eller användning? Tveka inte att kontakta oss på LRF Konsult i Kalmar. Kontakta oss, Emelie Bäckström eller Susanna Friberg genom formuläret nedanför.

Det finns formkrav för att en handling ska bli gällande som en framtidsfullmakt

Det är viktigt att framtidsfullmakten utformas efter dina individuella önskemål. Våra familjerättsjurister i Färjestaden hjälper dig att upprätta framtidsfullmakten enligt lagstiftningens krav och dina önskemål.

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Emelie Bäckström, jurist Tfn: 0480-421851 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Kontakta oss