VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

De här branscherna granskar Skatteverket extra i år!

I år kommer Skatteverket öka sina kontroller mot svart arbetskraft inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister. En ny lag väntas träda i kraft den 1 juli i år som kräver att verksamheter inom de nämnda branscherna ska använda sig av personalliggare.

Personalliggare i fler branscher

Varje år gör Skatteverket kontroller av olika områden och branscher. I år ska myndigheten särskilt öka sina insatser för att motarbeta organiserad brottslighet och svararbete genom att införa personalliggare inom fler branscher. Sedan tidigare finns krav på personalliggare inom restaurang-, frisör- och byggbranschen. Genom en ny lag som väntas träda i kraft den 1 juli i år kommer även verksamheter inom fordonsservice-, hud och kroppsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister få krav om personalliggare.

Så om du i ditt företag har anställda och har tex en bilverkstad, skönhetssalong eller säljer grönsaker, bär, frukt eller potatis som grossist, så ska du vara uppmärksam på de nya reglerna som förväntas träda i kraft till sommaren. Eftersom beslutet ännu inte är fattat är det osäkert exakt vilka verksamheter som ska innefattas.

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Ny regler från och med 1 juli 2018 gör att företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda ska lämna arbetsgivardeklaration på individnivå. Detta innebär att arbetsgivaren ska redovisa alla utbetalningar som gjorts till varje anställd varje månad och hur mycket skatt som har dragit av. Denna redovisning kommer ersätta kontrolluppgifterna som lämnas årligen.

Från och med 1 januari 2019 införs kravet om arbetsgivardeklaration på individnivå för alla företag med eller utan personalliggare.

Vad är en personalliggare?

En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen och kan vara antingen i elektroniskt format eller i pappersformat. I den ska du som företagare varje dag anteckna vilka som är aktiva i din lokal och när. Den ska vara tillgänglig om Skatteverket gör ett besök.

Inom byggbranschen ska personalliggaren vara i elektroniskt format och där ska det finnas en på varje byggarbetsplats. Inom de andra branscherna är vanligast med en manuell liggare på papper.

LRF Konsult hjälper dig

Har du frågor om vad som gäller för din verksamhet? Kontakta ditt närmsta LRF Konsult kontor och boka tid med en av våra rådgivare.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL