VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Fiskekriget i Haparanda skärgård når historisk förlikning - med juridiskt ombud från LRF Konsult

Högsta domstolen fastställde under 2014 att staten var skyldig att ersätta sju fiskare i Haparanda skärgård för ekonomiska förlust som kunde ha uppkommit till följd av de fiskerestriktioner i Torne älvs fiskeområde. Fiskarna har nu nått en överenskommelse om ersättning med staten genom justitiekanslern. Lisa Kylenfelt, jurist på LRF Konsult i Göteborg är fiskarnas ombud.

Fiskekriget i Haparanda skärgård

Från vänster: Jessica Wieslander, LRF Konsult, Per Grape, fiskare, Dan Neland, LRF Konsult, Lennart Svedlund, fiskare, Lisa Kylenfelt, LRF Konsult, Sven Danell, fiskare, Anna Skarhed, Justitiekansler, Anna Lindvall, Handläggare JK. 

Domen i högsta domstolen var unik på så sätt att det klargjordes att rätt till ersättning i vissa fall kan grunda sig direkt på grundlag när särskilda bestämmelser om ersättning saknas. Genom överenskommelsen erhåller de tio fiskarna över 11 000 000 kr i kompensation för intrånget och ombudsarvode. Överenskommelsen undertecknades måndagen den 27 augusti 2018 av justitiekansler Anna Skarhed och fiskarnas ombud jur. kand. Lisa Kylenfelt, LRF Konsult.

- Förlikningen är en upprättelse efter de årtionden av strider om fiskevattnet i Bottenviken som har rått mellan stat och fiskare, en tvist som har gått under namnet Fiskekriget i Haparanda skärgård, säger Rickard Josefson, chefsjurist LRF Konsult.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.