Juridisk rådgivning för markägare i Göteborg

Vi är specialister på miljörätt, fastighetsrätt och processrätt och erbjuder rådgivning inom de flesta frågorna inom markägarjuridik.

Juridiska frågor kopplat till din fastighet

  • Tvist i domstol, kommun, länsstyrelsen eller Kronofogdemyndigheten
  • Juridisk rådgivning avseende bygglov och förhandsbesked 
  • Tvister vid Lantmäteriet, servitut och ledningsrätt 
  • Strandskydd och biotopskydd
  • Intrångsfrågor (ersättning vid exempelvis bildande av naturreservat)
  • Miljöskademål och mål om vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet


Lång erfarenhet av fastighetsrätt och miljörätt

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens av att agera ombud åt dig som markägare som hamnar i tvist med en privatperson eller myndighet. Med vår juridiska rådgivning inom miljörätt, fastighetsrätt och processrätt kan vi hjälpa dig för att på bästa sätt hantera de situationer som du som fastighetsägare drabbas av.

Vi är ditt ombud genom hela processen

I många fall kan vi hjälpa dig att aktivera rättsskyddet på din försäkring. Vi vet att om man hamnar i en situation med omfattande lagstiftning, där mycket står på spel, så känns det tryggt att få råd och stöttning från oss som ombud genom hela processen. Tingsrätt, mark- och miljödomstol, Mark- och miljööverdomstol, Lantmäteri, länsstyrelsen eller kommun? Vi hjälper dig!

Vi erbjuder juridisk rådgivning i Göteborg

Juridisk Rådgivning Göteborg

Jenny Alkvik
Jurist
Tfn 031-778 32 53

Lisa Kylenfelt
Jurist
Tfn 031-337 36 82

 

 

Vi hanterar även andra juridiska frågor, välkommen att kontakta oss!

Portrait

Välkommen med dina frågor!

Tfn: 031-778 32 50 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.