Rättsskydd?

Du vet väl om att LRF Konsults jurister kan hjälpa dig att aktivera ditt rättsskydd i din hem- eller lantbruksförsäkring om du hamnar i tvist eller domstol?

Om rättsskydd beviljas betalar försäkringsbolaget som regel merparten av kostnaderna för din jurist, och du betalar själv som regel en självrisk om ca 20 % och mervärdesskatt om du har avdragsrätt för den. Ring ditt försäkringsbolag idag och försäkra dig om att du har det bästa skyddet. Det skadar aldrig att rå om sitt hus!

Kontakta oss