Skogen och dess skatter

På kontoret i Göteborg arbetar vi som experter för skogsägare med sin fastighet antingen nära Göteborg eller någon annanstans i Sverige

Det finns många frågor som man som skogsägare kan ställas inför och vi finns som ett bollplank för att kunna ger svar. Vanliga områden för denna rådgivning är exempelvis:

  • Oberoende skogsekonomisk rådgivning vid virkesaffärer.
  • Skatterådgivning i samband med deklaration.
  • Marknadsvärdering inför banklån eller vid generationsskiften.
  • Intrångsvärdering vid bildande av naturreservat eller t.ex. kraftledningar.
  • Fastighetsförsäljning och andra fastighetsrättsliga frågor.

Vi som arbetar med skogsrelaterade frågor på kontoret i Göteborg är Gustaf Bernströn, Johanna Holmgren och Stefan Adolfsson. Du hittar våra kontaktuppgifter här intill. 

Digital Skogsägare - ett enklare sätt att sköta skogsekonomin

Träffa Ulf Magnusson som använt tjänsten Digital Skogsägare i ett år. Se hur hans upplevelse varit och hur det förenklat hans jobb.