Grow Gotland 2018 - entreprenörskap och företagande

Grow Gotland 2018 är en tävling och satsning på entreprenörskap och företagande på Gotland. Vinnaren får ett aktiebolag med 50 000 kronor i aktiekapital.

Jag vill delta i Grow Gotland 2018

Tävlingen fungerar så att du som entreprenör och företagare här på Gotland visar upp dig och dina affärsidéer för en jury bestående av representanter från LRF Konsult, Swedbank, GEAB, Tillväxt Gotland, Science Park Gotland, Region Gotland, Almi och Gotlands media. Under Företagardagen, den 18 oktober 2018, kommer finalister i tävlingen få framföra sin affärsidé och därefter presenteras vinnaren.

Grow Gotland är öppen för alla som har en affärsidé. Fokus ligger på att företaget ska ha sin etablering på Gotland. Vinsten är på 50 000 kronor och det kan även användas till företagsutveckling, vilket innebär att du som har ett redan existerande företag kan ansöka och vara med i tävlingen. 

Juryn kommer att utgå från nedan punkter i sin bedömning: 

  • Lokal förankring
  • Hållbarhet
  • Lönsamhet
  • Skalbarhet

Juryn väljer ut bidrag bland ansökningarna som kommer in. Dessa bjuds sen in till en presentationsdag den 1 oktober 2018 för att beskriva sin affärsidé samt svara på juryns frågor. Därmed behövs en presentation föreberedas av affärsidéen, presentationen får vara på max fem minuter. Deltagandet på presentationsdagen är en förutsättning för att kunna gå vidare i tävlingen

Därefter kommer finalister tas ut och under Företagardagen den 18 oktober 2018 får de presentera sin affärsidé på Wisby Strand. Där förkunnas också den slutliga vinnaren av tävlingen.

Anmäl din affärsidé redan idag — fyll i tävlingsformuläret

Anmälan får vara på max två A4-sidor och ha utgångspunkt i affärsmodellen Business Model Canvas. Business Model Canvas består av nio områden som kan användas som rubriker till ansökan. Affärsmodellen ska ligga som en bilaga till ansökans två sidor. Anmälan skickar du in, senast den 2 september 2018, via formuläret här nedan. Du fyller i namn, e-post och bifogar dina filer.

Vad är det för tävlingsregler?

Den/de tävlande måste ha fyllt 18 år för att kunna delta i tävlingen. Anställda på samarbetspartners till tävlingen får inte delta i tävlingen. Detsamma gäller för andra som arbetar med tävlingen, jurymedlemmar samt familjemedlemmar till juryn. Före detta anställd, t.ex. pensionerad anställd har rätt att delta i tävlingen.

Vinstsumman måste användas antingen till bildande av aktiebolag eller till verksamhetsutveckling av befintlig verksamhet. Vinnaren ska på anmodan kunna redovisa detta för tävlingsarrangörerna. Vinsten kan vara skattepliktig och eventuell vinstskatt betalas av mottagaren av vinstsumman.

Samarbetspartners Grow Gotland 2018

LRF Konsult

Gotlandsmedia

Almi

GEAB

Region Gotland

Science Park Gotland

Swedbank

Tillväxt Gotland