Ängkullens Shettisridskola uppskattar rådgivningen hos LRF Konsult i Grästorp

När Ängkullens Shettisridskola växer så det knakar uppskattar egenföretagaren Anna Hassvik rådgivningen hon får av LRF Konsult i Grästorp.

Ängkullens Shettisridskola i Velanda drivs av Anna Hassvik och är en populär ridskola med inriktning på små barn. På gården finns det förutom de små Shetlandsponnyerna även ett gäng med större inackorderingshästar. Varje vecka besöker 120 elever, barn i åldrarna 3 till 10-11 år, samt deras föräldrar ridskolan. I dagsläget är det Anna själv som jobbar med verksamheten i företaget men planer på att utveckla och anställa finns.

-Ridskolan växer så det knakar. Nästa steg är att bygga ut och att anställa, berättar Anna Hassvik. Det finns många barn som står på kö för att få en plats på ridskolan.

Hjälp av Affärsrådgivare och AB-rådgivare
-Det är viktigt att fånga upp kundens funderingar kring företaget, säger Susanne Jolemark redovisningskonsult på LRF Konsult i Grästorp.
-I det här fallet tar vi hjälp av en av våra affärsrådgivare för ytterligare beräkningar och råd kring en eventuell ny investering. De kan också hjälpa till att söka investeringsstöd när det är möjligt. Tillsammans tar vi sedan en gemensam diskussion utifrån detta för att hjälpa Anna att ta rätt beslut, fortsätter Susanne.

Tankar att ombilda den enskilda firman till aktiebolag har också dykt upp något som diskuteras med kunnig AB-rådgivare på LRF Konsult.

När frågorna dyker upp finns LRF Konsult i Grästorp till hands
Anna sköter idag den löpande bokföringen själv men tar hjälp av Susanne på LRF Konsult med bokslut, deklaration och EU-ansökan.
-Susanne är verkligen en klippa och finns där när frågorna dyker upp, säger Anna.

Ibland upplever Anna att de är svårt att hinna med all administration själv som egenföretagare. Samtidigt som hon vill ha koll på hur företaget går vill hon kunna lägga tiden på barnen och hästarna.
-Då är det skönt att ha LRF Konsult och Susanne till hjälp, berättar Anna.

Framgångfaktorerna i företaget är de små personliga ridgrupperna med max sex barn per grupp, där barnen själva får hjälpa till att borsta och sadla hästarna samt att eleverna just ses som betalande kunder.