Företagsråd och rådgivning hjälper Mäjens Glass & Maräng

Företagsråd och ekonomisk rådgivning från LRF Konsult i Grästorp hjälper Mäjens Glass & Maräng till ett bättre och lönsammare företagande. Att driva företaget ihop med familjen kräver disciplin berättar Märit Andersson.

Märit och LennartHåle Lantbruk utanför Grästorp är en framgångsrik äggproducent som också odlar spannmål i samverkan med flera andra större växtodlingsföretag i trakten. Gården drivs av Lennart och Märit Andersson.

För makarna är det viktigt att visa konsumenterna vad som görs i ett svensk jordbruk. På så sätt arbetade Märit och Lennart fram en idé hur de kunde ta tillvara på ägg från gårdens 30.000 hönor som inte riktigt uppfyller kvalitetskraven. Det kan vara ägg som är lite för små eller för stora som de istället vill hitta en användning för.

Nu kan makarna förädla gårdens produkter och använda andra närproducerade råvaror i sin tillverkning av glass och maränger som numera är känt under namnet Mäjens Glass & Maräng.

-Vi måste hålla igång svenskt jordbruk och kan med hjälp av vårt förädlingskök, bageri, servering och konferensanläggning möta våra konsumenter på ett trevligt sätt, säger Märit Andersson på Mäjens Glass & Maräng.

Företagsråd
Idag är det fyra personer som jobbar med Håle Lantbruk och Mäjens Glass & Maräng. Förutom Lennart och Märit själva är numera dottern som är konditor och mågen som är ansvarig för grävmaskinerna, del av företaget. 

-Att vi jobbar ihop med familjen kräver disciplin och att vi tänker företagande och inte ”bonneri” och på så sätt fick vi tipset om LRF Konsults Företagsråd, berättar Märit.

I företagsrådet sitter de ner varannan månad med affärsrådgivaren Helena Börjesson från LRF Konsult och bestämmer hur de ska jobba i företaget. Företagsrådet fungerar som ett kvalificerat bollplank där strukturer för beslut och uppföljning diskuteras och skapas. Företagsrådets uppgift är att hjälpa företagaren till ett bättre och lönsammare förtagande så att målen kan uppnås.

Ekonomisk rådgivning och bokslut från LRF Konsult
En förutsättning för bra beslut är uppdaterade och korrekta ekonomirapporter. Något som Märit får hjälp med av Maria Fröjd, Auktoriserad Redovisningskonsult på LRF Konsult i Grästorp.

-Maria på LRF Konsult finns där och stöttar och pushar mig, säger Märit.
Märit sköter all löpande bokföring och löner själv och när hon stöter på problem hör hon av sig till Maria På LRF Konsult så löser de problemen gemensamt. Detta gör att Märit lär sig mer hela tiden och blir mer insatt i redovisningen.

-När det är dags för bokslutet åker jag ut till Lennart och Märit i Håle så hjälps vi åt att göra bokslutet på plats. Det gör att Lennart och Märit blir involverade på ett helt annat sätt i bokslutet och att arbetet går snabbare eftersom jag får svar direkt. Det är alltid trevligt att komma ut till Håle och dess gemytliga atmosfär, att få höra om vad som hänt och om nya idéer som är på gång, säger Maria på LRF Konsult.

Inför framtiden diskuteras det en webbaserad lösning för bokföringen för att underlätta redovisningsarbetet och minska administrationen på gården. Detta skulle kunna göras genom LRF Konsults tjänst EkonomiOnline och Digital Bonde.

Gårdens framgångfaktorer
Märit tror att Mäjens Glass & Maräng är ett framgångsrikt företag för att de har hittat en bra grundprodukt, i deras fall glassen, som de alltid kan falla tillbaka på. Glassen lockar folk direkt till gården och skapar förutsättningar för att ha direktkontakt med konsumenterna. Idag säljs deras glass via några andra gårdsbutiker men främst via deras egen servering.

-Jag tror på att sälja produkten det vill säga glassen, där historien bakom den kommer fram, säger Märit innan hon återgår till dagens sysslor på Håle Lantbruk och Mäjens Glass & Maräng.