VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Föreläsning - Framtidsfullmakt

Den 1 juli 2017 trädde Lagen om framtidsfullmakter i kraft. Det är en slags fullmakt som blir giltig vid en tidpunkt när en fullmaktsgivare på grund av sjukdom, psykisk störning, skada eller liknande förhållanden inte kan överblicka följderna av sina beslut.

Den 27 mars kommer vår jurist Anna Skult dela med sig av sin kunskap inom området fullmakter och anhörigbehörigheter enligt Föräldrabalken 17 kapitlet. På plats finns också Annika Hallqvist, anhörigkonsulent i Hallsbergs kommun.

Detta är en kostnadsfri och öppen föreläsning i samarbete med Hallsbergs Kommun och Studieförbundet Vuxenskolan.

27 mars 2018, kl. 17:30 - 18:30
Hallsbergs bibliotek, Västra Storgatan 10

Mer info ->

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.