Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt – din möjlighet att påverka framtiden om du blir sjuk

Den 1 juli i år trädde en ny lag i kraft, Lagen om Framtidsfullmakter, genom vilken vi ges möjlighet att själva besluta vem eller vilka som ska företräda oss, och hur, om vi blir så pass sjuka att vi inte längre har möjlighet att sörja för oss själva.

LRF Konsult välkomnar denna nya lagstiftning och ser att många, för att inte säga de flesta, av våra kunder skulle kunna ha stor nytta av en framtidsfullmakt.

 Framtidsfullmakten är din möjlighet att själv få bestämma

Den nya lagen stärker den enskildes rätt till självbestämmande. Det ger dig stor möjlighet att påverka händelser som kan uppstå i framtiden. Många känner nog en stor trygghet att själv få välja vem eller vilka som ska sköta ens angelägenheter, så som att betala räkningar, hämta ut receptbelagd medicin, ordna passande boende, sälja eller ge bort fastighet, säga upp avtal, avverka skog eller lägga om lån, den dagen man själv inte klarar av det. Det finns därför all anledning att redan nu fundera över vem du vill ska sköta dina angelägenheter i framtiden.

Upprätta din framtidsfullmakt hos oss

Funderar du på om just du kan vara i behov av en framtidsfullmakt eller har du frågor kring fullmaktens innehåll eller användning? Tveka inte att kontakta oss på LRF Konsult i Karlstad.

Det finns formkrav för att en handling ska bli gällande som en framtidsfullmakt. Det är viktigt att framtidsfullmakten utformas efter dina individuella önskemål. Våra familjerättsjurister i Karlstad hjälper dig att upprätta framtidsfullmakten enligt lagstiftningens krav och dina önskemål.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Sara Hjalmarsdotter Gund, jurist, på 054-177408 eller Daniel Mattsson, jurist, på 054-177403

Kontakta oss