Hjälp i mark- och miljödomstol?

Hos oss på LRF Konsult har vi flera duktiga jurister som arbetar med fastighetsrätt och miljörätt.

Exempelvis kan vi hjälpa dig som får naturreservat, strandskydd eller biotop på din fastighet, dig som hamnar i tvist angående fastighetsgräns eller väg med grannen eller dig som behöver hjälp av en jurist vid länsstyrelsen, Lantmäteriet eller mark- och miljödomstol.


Vattenverksamhet? Tvist med samfällighet? Servitut? Ledningsrätt? Bygglov och förhandsbesked? Miljöskada? Intrång? Klander av stämmobeslut? Vi hjälper dig!


Kontakta Lisa Kylenfelt, Jenny Alkvik eller Charlotte Helander i Göteborg för att få den hjälp du behöver. Välkommen att använda kontaktformulären här bredvid.

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Lisa Kylenfelt, jurist Tfn: 031-337 36 82 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Portrait

Välkommen att kontakta mig!

Jenny Alkvik, jurist Tfn: 031-778 32 53 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Portrait

Kontakta mig gärna med dina frågor!

Charlotte Helander, Jurist Tfn: 031-337 36 92 Välj ett annat kontor
Jag är kund idag:

Jag godkänner att LRF Konsult lagrar och hanterar mina personuppgifter samt kontaktar mig med relevanta erbjudanden enligt LRF Konsults dataskyddspolicy.

Kontakta oss