Utvidgning av strandskyddet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län arbetar just nu med en översyn av det utvidgade strandskyddet och arbetar nu med förslag till beslut om utvidgning av strandskyddet i länets alla kommuner.

Beslut beräknas fattas under slutet av 2014. Om du som markägare undrar över hur detta påverkar din situation eller framtida planer på din fastighet är du välkommen att kontakta våra jurister Lisa Kylenfelt på tfn 031-337 36 82 eller Jenny Alkvik på tfn 031-778 32 53 för svar på frågor eller hjälp med yttrande till länsstyrelsen.

Läs mer om länsstyrelsens arbete med det utvidgade strandskyddet

Kontakta oss