Digitala tjänster gör företaget mer kostnadseffektiv

HK Sports & Golf är grossisten och detaljisten i Båstad som väljer LRF Konsult för att kostnadseffektivisera sin administration med EkonomiOnline och Elektronisk fakturahantering.

Anders Magnusson på HK Sports & Golf vet hur det är att ha mycket att göra på jobbet. Förutom företagets två butiker som säljer skor, kläder, golfutrustning och sportartiklar, importerar även företaget varor som de säljer vidare som grossist. Anders som nyss är hemkommen från en mässa berättar mer om hur HK Sports & Golf sparar tid genom att använda LRF Konsults EkonomiOnline med Elektronisk fakturahantering (EFH).

Kostnadseffektiva
Det tar lite tid att komma igång och trimma in systemet men efter det tycker Anders att tjänsten hjälper företaget att vara kostnadseffektiva.
- Vi slipper pappersfakturor och kan nu lätt godkänna en faktura direkt på skärmen, berättar Anders.
- Jag slipper sprätta och öppna brevet med leverantörsfakturan, slipper göra betalning manuellt via internetbanken och jag slipper dessutom att åka och lämna in underlagen för bokföring, fortsätter Anders.
Allt görs nu smidigt direkt i försystemet och direkt i LRF Konsults EkonomiOnline, en tjänst som erbjuds i sammarbete med Fortnox. Med en attestfunktion på fakturorna kan de smidigt skickas till rätt person för godkännande om det så är i den andra butiken eller inte. 

Anders MagnussonPå HK Sports & Golf är det Anders som sköter den mesta administrationen själv. Med hjälp av kostnadsställe kan han följa upp hur de olika grenarna i företaget går. Order och kundfaktura skapas direkt i EkonomiOnline och utskick hanteras från ett CRM säljstöd.

Anders förhoppning inför framtiden är att HK Sports & Golf ska växa i systemet. Han känner att han redan nu fått en bra helhet. Att EkonomiOnline är webbaserat tycker Anders också är en klar fördel.
-Jag kan både sitta hemma och på kontoret och jobba, säger Anders.

Kassaförsäljningen från butikerna som tidigare bokfördes manuellt har nu precis börjat skickas automatiskt direkt in i bokföringen via fil. Vilket är ytterligare en kostnadseffektivisering för HK Sports & Golf. Affärssystemet utvecklas hela tiden, det är två år sedan företaget började med EkonomiOnline och det har sedan dess plockats på modul för modul. 

Många kontaktytor på LRF Konsult
Från LRF Konsults sida innebär tjänsten med EFH att en redovisningskonsult, i det här fallet Eva Tyrling på LRF Konsult i Laholm, hjälper kunden med att varje vecka kontrollera konteringen av leverantörsfakturor i förssystemet. Eva bokför dessutom övriga löpande underlag en till två gånger i månaden direkt i EkonomiOnline.

För HK Sports & Golf, som har omkring 12 anställda med extra personal, blir det många löner att hålla reda på. Här är det Beata Sjögren på LRF Konsult som är kontaktperson åt företaget och när det är dags för bokslut är det Ann-Marie Paulsson som tar vid.
- Det är härligt att Anders har många kontaktytor här på LRF Konsult i Laholm, säger Ann-Marie. Anders jobbar mycket och kan alltid få tag på någon av oss som kan hjälpa honom.
- Vi har löpande kontakt under året och är uppdaterade allihop när vi har direkt tillgång till allt material.