VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Anmäl verklig huvudman

Senast den 1 februari 2018 eller 4 veckor efter start av verksamhet ska verklig huvudman vara anmäld till Bolagsverket.

Nya direktiv gör gällande att de flesta bolag och föreningar måste anmäla så kallad verklig huvudman till Bolagsverket. Detta för att underlätta för myndigheterna att kunna kontrollera vem eller vilka det är som faktiskt är styrande i verksamheterna.

Om man anmäler verklig huvudman för sin verksamhet innan 1 februari 2018 så kommer detta att vara kostnadsfritt. Därefter kommer Bolagsverket att ta ut en avgift om 250kr för registrering av verklig huvudman. Har man dessutom en nystartad verksamhet är man skyldig att anmäla verklig huvudman senast 4 veckor efter starten.

Om Bolagsverket upptäcker att den anmälda huvudmannen inte stämmer med verkligheten, eller att man inte har anmält verklig huvudman, riskerar man vite.

Vem ska anmäla verklig huvudman?

Det är ca 800.000 bolag och föreningar som blir skyldiga att anmäla verklig huvudman. De som måste anmäla verklig huvudman är bland annat:

 • Aktiebolag
 • Bankaktiebolag
 • Bostadsföreningar
 • Bostadsrättsföreningar
 • Ekonomiska föreningar
 • Europabolag
 • Europakooperativ
 • Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
 • Filialer (det utländska företag som driver filialen)
 • Försäkringsaktiebolag
 • Försäkringsföreningar
 • Handelsbolag
 • Ideella föreningar som har en eller flera verkliga huvudmän
 • Kommanditbolag
 • Kooperativa hyresrättsföreningar
 • Medlemsbanker
 • Sambruksföreningar
 • Samfällighetsföreningar
 • Sparbanker
 • Stiftelser
 • Trossamfund
 • Truster som förvaltas från Sverige
 • Vattenförbund
 • ​Ömsesidiga försäkringsbolag

Vem behöver INTE anmäla verklig huvudman?

 • Aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad (börsbolag)
 • Dödsbon och konkursbon
 • Enkla bolag 
 • Enskilda näringsidkare
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Staten, landsting och kommuner samt juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande

Hur anmäler man verklig huvudman?

Anmälan kan enbart göras elektroniskt via Bolagsverket.se. Detta ska göras av den eller de personer som är verkliga huvudmän i verksamheten. Man kan även utse ett ombud som kan registrera verklig huvudman åt verksamheten.

Kan vi få hjälp med att registrera verklig huvudman?

Vi hjälper hemskt gärna till med att registrera verklig huvudman åt erat bolag eller förening. Samma sak om ni har några frågor eller funderingar kring verklig huvudman och hur allt fungerar. Ta bara kontakt med din rådgivare eller med kontorschef Helena Löthgren 0581- 185 62, så hjälper vi er.

Portrait

Kontakta oss!

LRF Konsult Kundcenter, Stockholm Tfn: 0771-27 27 27
Jag är kund idag:
Jag godkänner att mina personuppgifter sparas enligt PUL