Hej från en praktikant!

Jag är en nybliven skogsmästare som nu också befinner mig i slutfasen av min mäklarutbildning. Som ett led av denna gör jag min mäklarpraktik på LRF Konsult i Östergötland, med linköpingskontoret som utgångspunkt. Med erfarenheter inom skoglig förvaltning och rådgivning har det inte varit ovanligt att frågor om försäljningar, tillköp, värderingar och generationsskiften kommit på tal. Det var därför ett naturligt val att läsa mäklarspåret och vidga min kunskap kring skogs- och lantbrukets relativt smala sektor.

På LRF Konsult har jag fått en bra inblick i mäklarens vardag och anskaffat mig fördjupande kunskap om branschens olika delar. Det har varit många givande möten med människor som alla, på sitt sätt bidrar till att hålla landsbygden vid liv. Det har varit väldigt tryggt att ha med sig den skogliga utbildningen in i mäklarspåret och i praktiken på LRF Konsult då jag kunnat utföra en del skogliga arbetsuppgifter på egen hand för att sedan implementera den i min praktik.

Jag har trivts bra med mina handledare och har fått en god vägledning hittills under  min praktik. Det har varit ett nöje att ta del av alla nära kundrelationer och sociala möten som jag värdesätter högt.

// Patrik Oleinikoff

       

Kontakta oss