VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Miljöhänsyn vid hästhållning, 27 augusti

Startar: 2018-08-27 11:00

Slutar: 2018-08-27 14:00:00


Stall Bjärka Säby, Linköpings kommun, kl 11.00–14.00

För dig som vill ha kunskap om hur du på bästa sätt kan sköta rasthagar, hantera stallgödsel samt vara väl förbered inför en miljötillsyn. Kursen är till för dig som är hästföretagare eller hyr ut stallplatser.

 Medverkande: Petra Nilsson, LRF Konsult samt Miljökontoret i Linköping.

 Anmälan senast den 20 augusti till petra.nilsson@lrfkonsult.se, tele 011-19 49 27,

mobil 070-290 49 27.

 

Vi bjuder på fika! Kom ihåg att uppge ev allergier. Max antal deltagare 15 st.

Har du frågor, kontakta:

 

Petra Nilsson

011-19 49 27

petra.nilsson@lrfkonsult.se

 

 

Välkommen!

 

 

 

 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen
  drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,

 LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.

 

Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu