Betalar du rätt f-skatt? Ändra med en preliminärdeklaration!

I januari skickar Skatteverket ut beslut om din nya f-skatt. Kanske har du fått en högre summa att betala varje månad 2018 eller kanske behöver du sänka den. Se över ditt förväntade resultat och ändra din f-skatt med hjälp av en preliminärdeklaration till Skatteverket.

Varje år gör Skatteverket en ny f-skattedebitering för dig med enskilda näringsverksamhet och för aktiebolag. Den nya f-skatten eller preliminärskatten som det egentligen heter, beräknas ofta till 105-110 procent av den slutliga skatten för det senaste beskattningsåret. Dvs för år 2018 utgår de ifrån den slutliga skatten för 2016. Enskilda näringsidkare brukar få beslut om ny f-skatt i januari som sedan ska betalas en gång per månad från och med februari.

Förväntat resultat

Hur ser 2018 ut för din näringsverksamhet? Vilka intäkter och vilka kostnader kommer du att ha? Kan du på så sätt få fram ett förväntat resultat kan du lägga din f-skatt på rätt nivå. Betalar du en för hög f-skatt påverkar det företagets likviditet. Istället för att få tillbaka massa skatt i efterhand kan du ha bättre nytta av pengarna i din verksamhet. Betalar du en för låg f-skatt kan du i slutändan få en hög restskatt.

Ändra din f-skatt med en preliminärdeklaration

Om din beslutade f-skatt är för hög eller för låg kan du ändra det genom att skicka in en preliminärdeklaration till Skatteverket. Detta kan antingen göras på blanketten Preliminär inkomstdeklaration 1 för fysiska personer (SKV 4314) eller Preliminär inkomstdeklaration 2 för juridiska personer (SKV 4313), eller via Skatteverkets e-tjänst.

Tänk på att du behöver få ett nytt beslut från Skatteverket innan du kan börja betala den nya f-skatten. Annars kan du göra ändringen när som helst under året men det brukar ta ca två veckor för Skatteverket att handlägga ärendet och skicka ut ett nytt beslut. Ser du till hösten att det förväntade resultatet inte är så högt som du tänkt kan det då vara en bra idé att se över f-skatten på nytt och eventuellt ändra för de resterande månaderna.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med att se över din f-skatt och ditt förväntade resultat? Vi på LRF Konsult hjälper dig med en budget eller ett provbokslut och ser till att f-skatten ligger på rätt nivå. Kontakta ditt närmsta LRF Konsult kontor för att boka tid med en rådgivare.