Dags att lämna kontrolluppgifter – så får du dem rätt

Senast den 31 januari ska du som arbetsgivare lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2016 till Skatteverket.

Det gäller både dig själv och om du har anställda i ditt företag. Det är viktigt att kontrolluppgifterna blir korrekta eftersom deklarationen förtrycks utifrån dessa. Här följer fem råd för hur du enkelt får lämna korrekta uppgifter.

Blir kontrolluppgifterna felaktiga kan det leda till att den pensionsgrundande inkomsten blir fel eller att avdragen skatt inte tillgodoräknas.

1.Hur mycket bruttolön har du betalt ut under året till dina anställda?

- Använd dig av ditt bokföringsprogram och titta på konto 7010 - Löner (har du flera konton med löner får du titta på alla kontona). Jämför uppgifterna från bokföringen med den bruttolön du har redovisat till Skatteverket i din arbetsgivardeklaration. Du kan enkelt ta fram en sammanställning över dina lämnade uppgifter genom att logga in på Skatteverkets e-tjänst för Moms- och arbetsgivaravgifter. Om du har flera anställda får du nu räkna isär hur mycket varje anställd har fått i Bruttolön.

2.Hur mycket skatt har du dragit av?

Titta på konto 2710 - Personalens källskatt i bokföringsprogrammet (även här får du titta på flera konton om du har valt att ha flera för avdragen skatt). Alla bokförda summor i kreditkolumnen tillsammans utgör den totala summan för året. Har du en anställd är det enkelt, om du har flera anställda får du räkna isär summorna för varje person. Jämför sedan uppgifterna från bokföringen med de uppgifter du har redovisat till Skatteverket. Precis som beskrivet ovan hittar du en sammanställning för vad du har redovisat för avdragen skatt på Skatteverkets e-tjänst.

3.Har din anställde fått någon kostnadsersättning?

- Den vanligaste ersättningen är bilersättning och du ska markera det i kontrolluppgiften om din anställde har fått ersättning för resor med egen bil med 18,50 kr /mil. Om du har betalt ut mer än 18,50 kr/mil är överskjutande del skattepliktig och du ska i så fall räkna med det under Bruttolön

4.Tjänstebil och bilförmån

- Den vanligaste förmånen är bilförmånen. Först måste du ta reda på hur stort förmånsvärdet är. Detta får du reda på genom att använda Skatteverkets e-tjänst Bilförmånsberäkning. Titta på köpekontrakt eller leasingklontrakt där priser står specificerade. All extrautrustning måste fyllas i separat för att få fram rätt förmånsvärde på bilen. Sedan ska du även lämna uppgifter om den anställde har förmån för fritt drivmedel.

5.Har din anställde fått några andra förmåner eller kostnadsersättningar?

- Har du som arbetsgivare gett din anställde subventionerade luncher via exempelvis Rikskortet, Då har din anställde fått en kostförmån. På kontrolluppgiften ska du uppge om din medarbetare har fått kostförmån och hur stor värde det är på förmånen. För 2016 är schablonvärdet för en fri lunch eller middag 88 kr/dag. Du ska också se upp om dina anställda har försäkringar genom arbetet. En kapitalförsäkring som är privat ägd, men som betalas av arbetsgivaren är också en förmån. 

Så här går det till när du ska rapportera in kontrollupgifterna

Med Skatteverkets e-tjänst lämnar du kontrolluppgifter genom att föra över filer från företagets bokförings-, redovisnings- eller löneprogram. Om du bara ska lämna en mindre mängd kan du lämna dem direkt i deras e-tjänst.

Läs mer om det nya förslaget – kontrolluppgifter lämnas varje månad

Regeringen har lagt fram ett förslag som innebär att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, det vill säga per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna ska enligt förslaget lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för årligen i en kontrolluppgift. Antas förslaget av riksdagen kommer de flesta arbetsgivare omfattas av de nya reglerna från och med den 1 januari 2019, för vissa kategorier arbetsgivare föreslås reglerna gälla redan från och med den 1 juli 2018.