Dalslands Gästgiveri uppskattar rådgivningen från LRF Konsult i Mellerud

Dalslands Gästgiveri uppskattar rådgivningen de får från LRF Konsult i Mellerud. När tiden inte räcker till är det skönt att kunna lämna över bokföringen till LRF Konsult som gör arbetet snabbt och säkert. Hos LRF Konsult får de dessutom hjälp med bokslut, skatteplanering och företagsrådgivning och kan vara säker på att lagar och regler efterföljs.

Dalslands Gästgiveri är familjeföretaget som erbjuder en fin upplevelse med sitt vackra läge vid sjön Ånimmen mellan Mellerud och Åmål. Familjen Jansson vill med sitt Gästgiveri skapa en upplevelse utöver det vanliga för sina kunder med miljö, mat och service. Under sommaren är det många turister som besöker Gästgiveriet för att övernatta i några av de elva hotellrummen eller för att äta i restaurangen. Under vår och höst lockar konferensanläggningen besökare och under vintern är det julborden som drar flest gäster. På så sätt förlängs säsongen för Gästgiveriet även om det är naturligt med flest besökare under sommarhalvåret. En annan viktig del för Dalslands Gästgiveri är högtidsdagar och bröllop och vad passar väl inte bättre än att hålla sin bröllopsfest i den vackra omgivning.

Gustav Jansson och hans fru Margareta köpte företaget 2012 och redan då var LRF Konsult med och kunde ge råd kring bolagsköpet. Göran Andreasson, Auktoriserad Redovisningskonsult, från LRF Konsult i Mellerud var med vid förhandlingarna och när avtalet skrevs.

När tiden inte räcker till

Idag jobbar Margaretha på heltid i företaget. Gustav och parets barn jobbar vid behov och ibland tar de in timanställda, på så sätt kan de hålla nere de fasta kostnaderna och anpassa arbetstimmarna efter vad verksamheten kräver. Gustav hjälper till där det behövs och ansvarar för administrationen. Från början var tanken att Gustav skulle bokföra själv men han insåg snart att tiden inte fanns och att det skulle bli snabbare och säkrare om han lämnade över den uppgiften till LRF Konsult.

-Jag samlar ihop materialet varje månad och lämnar till LRF Konsult i Mellerud för bokföring. Tillbaka får jag en resultatrapport och LRF Konsult sköter momsredovisningen åt oss, berättar Gustav Jansson på Dalslands Gästgiveri.

Uppskattad rådgivning från LRF Konsult i Mellerud

På LRF Konsult i Mellerud tar Kristina Andersson, Auktoriserad Redovisningskonsult, hand om den löpande bokföringen och Göran Andreasson hjälper till med bokslut, skatteplanering och företagsrådgivning.

Samarbetet med LRF Konsult fungerar väldigt bra vilket gör att Gustav och Margaretha kan fokusera på företaget och driften av Gästgiveriet.
-Det fungerar jätte bra med LRF Konsult och jag kan vara säker på att lagar och regler efterföljs, säger Gustav som uppskattar rådgivningen kring tex momssatser av olika tjänster inom konferens, hotell och restaurang.

Varje år görs ett provbokslut som hjälper Gustav och Margaretha att utvärdera resultatet och planera skatten.
-Eftersom Gustav är en mycket intresserad och påläst företagare, som är duktig på att ta till sig vad de ekonomiska rapporterna visar, kan våra rådgivningssamtal fokusera på annat. De kan t ex handla om orsaken till svängningar i resultatet och vilka omvärldsförändringar vi ser och behöver ta hänsyn till för att driva en fortsatt framgångsrik verksamhet, säger Göran Andreasson på LRF Konsult.

Inför framtiden tror Gustav att samarbetet med LRF Konsult kommer att fortsätta minst i den omfattning som det är idag. Bolaget befinner sig i en stabil fas och har inga direkt planer på att expandera just nu.

-Det gäller att kunna balansera arbete med privatlivet, säger Gustav innan han fortsätter med dagens uppgifter på Dalslands Gästgiveri.