Inslag från Gården Byter Ägare i Dingle i SR P1

Sveriges Radio gjorde i november ett reportage från Gården Byter Ägare som hölls i Dingle. I programmet hörs bl.a. Anna Eriksson och Thomas Johansson LRF Konsult, samt flera lyssnande generationsskiftare.

Allt färre unga tar över sina föräldrars jordbruk. Hur känns det att bli den sista bonden på sin släktgård? och hur känns det för barnen när deras yrkesval även avgör gårdens framtid?

Klicka på Bonde Söker Arvtagare för att lyssna på programmet.