Kommer du att ha rätt till ditt dricksvatten?

Lantmäteriet kommer i samband med förnyelselagen att göra en rensning i sina register. Detta innebär att inskrivningar som beviljats före 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Detta kan få stora konsekvenser om man inte skickar in en förnyelse på en inskrivning som fortfarande ska gälla. Den 31 december 2018 måste eventuella nyanmälningar ha kommit in till Lantmäteriet.

Det är viktigt att undersöka vilka inskrivna rättigheter du har på din fastighet, samt ser över vilka som behöver förnyas. Det kan tex. handla om servitut eller nyttjanderätter. Detta gäller alla fastigheter, och således alla fastighetsägare i hela Sverige! En anmälan om förnyelse kan göras av rättighetshavaren, eller av någon annan vars rätt berörs.

På LRF Konsult har vi duktiga rådgivare som kan hjälpa dig med detta. Vi säkerställer att du inte utsätts för några rättsförluster på grund av förnyelselagen, du får den rådgivning du behöver.

Läs mer på: förnyelselagen