Välbesökt informationsmöte i Norrtälje efter stormen Alfrida

Med anledning av stormen Alfrida bjöds dryga 500 skogsägare in till ett möte föratt få tips och råd efter stormens härjningar. Med på mötet fanns LRF Konsult tillsammans med medlemsorganisationer, skogsbolag, banker, försäkringsbolag och rådgivningsföretag.

Informationsmöte efter Alfrida med LRF Konsult i Norrtälje

Intresserade åhörare under informationsmötet på Roslagsskolan i Norrtälje.

LRF Konsult representerades av fastighetsmäklare Patrik Henriksson och skogsekonomerna Fredrik Löwen och Gustaf Treschow. Fredrik informerade om det skattemässiga och våra tjänster som vi kan erbjuda.

En sammanfattning från alla som medverkade är att ta det lugnt. Alla skogsägare kommer att få hjälp även om det tar tid. Är du själv drabbad av stormfälld skog, är rekommendationen att var försiktig med eget arbete och är du minsta osäker på att jobba med stormfälld skog - ta hjälp. Om du kan inventera din stormfällda skog själv så underlättar och uppskattas det av skogsbolagen och deras planering – men utan att ta några onödiga risker som leder till personskador.

Skattemässigt är det ingen brådska när det gäller skatteplaneringen för nästa år, kontakta gärna din rådgivare att du är drabbad och att du behöver hjälp i nästa skede.

På träffen  medverkade LRF Mälardalen, Mellanskog, Roslagens Sparbank, Skogssällskapet, LRF Konsult Norrtälje, Länsförsäkringar, Dina Försäkringar, Handelsbanken Norrtälje, Holmen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Länsstyrelsen, Säker Skog och Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontakta oss