15/2 - Pressrelease åkermarkspriserna

I Vadstena samlades idag ca 25 personer bestående av lantbruksföretagare, representanter från banker och journalister för att lyssna till LRF konsults statistik på åkermarkspriser i Sverige och med närmare siffror för vår region Östergötland.

Fastighetsmäklare Martin Sundström redovisade det senaste årets priser i olika regioner och utvecklingen de senaste åren.

Lantbruksekonom Gustav Andersson visade lantbruksföretagen lönsamhet och framtidstro baserad på LRF Konsult rapport Lantbruksbarometern och Lantbrukets lönsamhet.

Mötet avslutades med en trevlig diskussion kring lantbruksföretagens utveckling framåt och lönsamhet.

                                                

 

                                                 

Kontakta oss