Dags för bokslut? Detta behöver vi av dig

Har vi inte redan tillgång till nedanstående material behöver vi in det när vi ska upprätta ditt bokslut. Visst material som vi listar kanske inte är relevant för ditt företag, kontakta din rådgivare om du är osäker.

För att garanterat hinna med bokslut och deklaration i tid vill vi ha in bokslutsmaterial före den 28 februari samt allt material till deklarationen så snart du fått tillgång till din förtryckta deklarationsblankett.

Materialet går att lämna in digitalt via vår kundplattform Mitt Kontor. För att få information om hur du gör, följ länken: Lämna digitalt. Ni är givetvis alltid välkomna till vårt kontor för att personligen lämna in material.

Användbara årsbokslutslistor som t.ex. inventeringslistor hittar du på lrfkonsult.se/arsbokslutslistor.

Checklista material bokslutet

1. Preliminär skattsedel för beskattningsåret.
2. Slutlig skattsedel för senaste året (kommer i september/december)
3. Samtliga verifikationer, inkl. första månaden på det nya året, samt bokföring (SIE 4 fil eller kassabok)
4. Kontoutdrag från företagskonton och skattekonto.
5. Förteckning på kundfordringar och leverantörskulder per 31/12 2018.
6. Underskrivna inventeringslistor per den 31 december 2018.
7. Senaste årssammanställningen från FORA
8. Övrigt material eller information  som kan vara av intresse för bokslutsarbetet.

Komplettera med material till deklarationen 

9. Årsbesked från t.ex. banker och ekonomiska föreningar
10. Om du har ett AB eller HB behövs en engagemangssamanställning från bank och finansbolag.
11. Förtryckt deklarationsblankett från Skatteverket. Den brukar anlända i mars.
12. Övriga deklarationsuppgifter som  t.ex. anskaffningsvärden för aktier, uppgifter om resor till och från arbete m.m.
13. Har du sålt fastighet eller dylikt under året, lämna snarast in underlag så vi kan hjälpa dig med kapitalvinstbeskattningen i god tid innan deklarationen ska vara färdig.

Ta kontakt med din rådgivare på LRF Konsult om du har några frågor.