VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Dags för bokslut? Detta behöver vi av dig

Det är inte alltid lätt att hålla koll på alla papper. Här nedan finns en lista över det material din rådgivare behöver för att kunna färdigställa ditt bokslut.

  • En underskriven lagerinventering per bokslutsdagen.
  • Har du en kontantkassa ska den också inventeras och inventeringen ska undertecknas.
  • Slutskattsedeln för föregående taxering.
  • Den senaste årssammanställningen från Fora.
  • Kontoutdrag från banken för hela bokslutsåret om vi inte har tillgång till din internetbank.
  • Alla årsbesked och kontrolluppgifter för senaste kalenderåret.
  • Om du har ett AB eller HB: En engagemangssammanställning per bokslutsdatum från banken och/eller andra finansbolag. Har du inte fått något besked, kontakta banken och be dem skicka det till dig.
  • Verifikationerna för hela bokslutsåret samt de för den första månaden på nya bokslutsåret om de inte redan finns hos oss.
  • Sie4-fil från bokföringsprogrammet om du sköter bokföringen själv.
  • Kassajournalen för året om du använder en sådan.

Behöver du en lagerinventeringslista?

Ladda ner den här»

Behöver du hjälp?

Kontakta oss på kontoret så hjälper vi dig!