Subventionerad rådgivning till lantbrukare som drabbats av torkan

Är du lantbrukare som drabbats av årets torka och är i behov av ekonomisk rådgivning? Fram t.o.m. den 10 mars 2019 kan du få 70% subventionerat på vår ekonomiska rådgivning tack vare stöd från europeiska landsbygdsprogrammet.

Vi på LRF Konsult hjälper dig att få en överblick över företagets ekonomi. Vi ser över nuläget och hur likviditeten ser ut framåt, vi finns där vid kontakt med kreditgivare och tar fram de ekonomiska underlag som kan behövas.

Subventionerad ekonomirådgivning — vad kostar det och vad ingår?

Du som kund betalar 30% av kostnaden, resterande 70% betalar Jordbruksverket upp till 20 000 kronor exklusive moms. Erbjudandet gäller för dig med lantbruksföretag och som brukar minst 50 hektar åker- eller betesmark eller har minst 25 djurenheter. Hästverksamhet ingår inte om den är huvudsaklig inkomstkälla. Erbjudandet gäller t.o.m. 10 mars 2019.


Läs mer om erbjudandet...

Kontakta någon av våra lokala rådgivare för att boka en tid:


 Anita Tjerneld, Redovisningskonsult

Anita.tjerneld@lrfkonsult.se

0581-185 63

 

 

Fredrik Billysson, Redovisningskonsult

Fredrik.billysson@lrfkonsult.se

019-1683 52

 

 

Magdalena Wahlström, Redovisningskonsult

Magdalena.wahlström@lrfkonsult.se

019-1683 93

 

 

Anders Ekman, Redovisningskonsult

Anders.ekman@lrfkonsult.se

019-451504

 

 

Ansökan om torkstöd

Det finns även ett torkstöd som kan sökas av den som har 10 djurenheter eller mer. Kontakta din EU-konsult för mer information och hjälp med att söka detta. Ansökan ska vara inne senast 5 november för att du ska kunna få dina pengar.

Kontakta oss