VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Årets landsbygdsföretagare 2015

Utifrån ambitionen att uppmärksamma företagande på landsbygden delade Sjöbo kommun ut priset årets landsbygdsföretagare till Magnus och Sofie Olsson, Heingetorps Gård i Lövestad. Grundtanken med utmärkelsen är att synliggöra entreprenörskap med rötterna i lantbruket.

LandsbygdsföretagareStartade karriären 1995
Magnus Olsson startade sin karriär 1995 med att ta över verksamheten efter sina föräldrar. Ett par år senare inkluderades en maskinstationsverksamhet där Magnus tidigare varit anställd. Som ett led i utvecklingen av företaget har mer mark köpts in och maskinparken stegvis utvecklats för att passa såväl den egna gården som maskinstationsuppdragen där ensilagehantering fått ett stort fokus.

År 2006 bildade man Maskin o Gräv i Lövestad AB för att ytterligare förstärka sin position och sitt engagemang på den lokala marknaden. I dag tillhandahåller man tjänster med hjälp av företagets åtta entreprenadmaskiner och uppdragen sträcker sig från typiska lantbrukstjänster till släntklippning av vägar och vård av grönytor. Ambitionen är att fortsätta utveckla ett bärkraftigt och hållbart företag.

LRF Konsult har funnits med sedan starten
LRF Konsult har via Kerstin Nilsson funnits vid Magnus och företagets sida ända sedan starten och har under årens lopp bistått med den sakkunskap kring ekonomi- och företagsfrågor som hjälpt Magnus och Sofie till att nå den nivå man i dag är aktiv på.
LRF Konsult Ystad önskar Magnus och Sofie lycka till i framtiden och ser fram emot att få fortsätta vara en aktiv partner i utvecklingen av deras företag.