Klimatklivet – vi hjälper dig med din ansökan

Klimatklivet är ett investeringsstöd för investeringar som minskar koldioxid-utsläppen. Vi på LRF Konsult hjälper dig med din ansökan så du får möjlighet att minska ditt företags utsläpp.

Har ditt företag funderingar på att tex byta ut en gammal oljeeldad panna mot biopanna? Då kan ditt företag söka pengar ut Klimatklivet som fördelas av Naturvårdsverket. I potten finns det 4 miljarder kronor att söka under perioden 2015-2020.

Klimatklivet är tänkt att gynna alla investeringar som minskar koldioxidutsläppen. Bidraget är normalt 50-70% av investeringen och i princip utan takbelopp per investering. Själva investeringen får inte vara för lönsam utan bidrag och payoff-tiden måste vara längre än fem år. Investeringen måste ha behov av bidraget för att den ska kunna genomföras, annars är investeringen inte berättigad till stöd.

Vem kan söka stödet?

Du kan söka stödet om du har en enskild näringsverksamhet, aktiebolag och handelsbolag. Även bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar samt stiftelser kan söka. Däremot kan du inte söka som privatperson eller i form av ett enkelt bolag.

Vilka investeringar kan få stöd?

De investeringar som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar som minskar utsläppet av klodioxid inom tex transporter, bostäder, lokaler eller industrier. Det kan röra sig om tex laddningsstationer för elfordon i flerbostadshus, biogasanläggningar, byte av oljepanna till biobränsle eller fjärrvärme, utbyggnad av mindre fjärrvärmenät eller ansluta spannmålstork till fjärrvärme.

LRF Konsult hjälper dig med din ansökan

Vi på LRF Konsult har koll på vilka villkor som gäller för investeringsstöd och hjälper dig gärna med din ansökan till Klimatklivet. Har du frågor och funderingar gällande stödet så kan du vända dig till Nils Johan Ingvar-Nilsson, Affärsrådgivare på LRF Konsult i Skara. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktformuläret.