Stort förtroendeuppdrag till LRF Konsult

LRF Konsult har fått ett förmedlingsuppdrag ifrån E.ON Sverige AB.

E.ON Sverige AB har gett LRF Konsult förmedlingsuppdraget att sälja ett av deras helägda dotterbolag, Sjöbygdens Skog AB. Kontorschefen Johan Herrlin, vilken även är ansvarig fastighetsmäklare för förmedlingen, bekräftar förtroendeuppdraget och berättar vidare att aktiebolaget som skall förmedlas är nybildat och dess enda verksamhet är skogsförvaltning av de sju skogsområden. Johan Herrlin berättar vidare att skogsområdena är fördelade på 7 fastigheter och kännetecknas utav 672 ha mark varav 614 ha produktiv skogsmark och cirka 117 000 m3sk. Fastigheterna är mycket välskötta, har hög tillväxt och erbjuder goda jaktmöjligheter. Flera av fastigheterna har strandlinje i sjö och vattendrag. Överlåtelsen sker genom köp av aktierna i bolaget och prisiden är 75 Mkr. 

Annons

Kontakta oss