VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Bli Digital Företagare

 
Läs mer om Digital Företagare>> 

 

Digital Skogsägare - ett enklare sätt att sköta skogsekonomin

Träffa Ulf Magnusson som använt tjänsten Digital Skogsägare i ett år. Se hur hans upplevelse varit och hur det förenklat hans jobb.