Framtidsfullmakt - din möjlighet att påverka framtiden om du blir sjuk

Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft som gör det möjligt att upprätta en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt - en helt ny typ av fullmakt

Med en framtidsfullmakt blir det nu möjligt att själv bestämma vem som ska företräda dig för det fall du blir sjuk och inte längre kan utföra dina ekonomiska och privata angelägenheter. Du kan själv bestämma vad fullmaktshavaren ska ges tillåtelse att göra och i vilken omfattning fullmaktshavaren får hantera dina angelägenheter.

Framtidsfullmakten är din möjlighet att själv få bestämma

Den nya lagen stärker den enskildes rätt till självbestämmande. Det ger dig stor möjlighet att påverka händelser som kan uppstå i framtiden. Många känner nog en stor trygghet att själv få välja vem som ska sköta ens angelägenheter den dagen man själv inte klarar av det. Det finns därför all anledning att redan nu fundera över vem du vill ska sköta dina angelägenheter i framtiden.

Upprätta din framtidsfullmakt hos LRF Konsult

Det finns formkrav för att en handling ska bli gällande som en framtidsfullmakt. Det är viktigt att framtidsfullmakten utformas efter dina önskemål. Vår familjerättsjurist i Sundsvall hjälper dig att upprätta framtidsfullmakten enligt lagstiftningens krav och utformar den efter just dina behov.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Ewa Öhrn, använd formuläret nedan

Dataskyddspolicy