VI FÅR LANDETS SMÅFÖRETAGARE ATT VÄXA

Aktuellt hos oss i Svenljunga

Säkerställ att dina äldre nyttjanderätter och servitut inte tas bort från fastighetsregistret

Inskrivningsmyndighet vid Lantmäteriet behöver rensa sina register och gör det genom den så kallade förnyelselagen som innebär att inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter som har beviljats före den 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Den nya lagen kan få stora konsekvenser om man glömmer att förnya inskrivningen. Lantmäteriet räknar med att det är minst 400 000 inskrivningar som berörs.

NYHET  •  2017-11-08 08:44