Regionens lantbrukare ser att lönsamheten kommer bli bättre

Lantbrukarna i regionen Västra Götalands och Värmlands Län upplever att lönsamheten har försämrats jämfört med förra våren, men man tror på en positiv utveckling. Det är i den här regionen som flest investerade under 2018. Det visar Lantbruksbarometern 2018 från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

LRF Konsult och Sparbanken Sjuhärad presenterade Lantbruksbarometern 2019 på Ingrid Persgården i Örsås där Bertil Pettersson bedriver lantbruk med fokus på mjölk och skogsproduktion. Ta del av hans syn på hur det är att driva och utveckla ett företag inom jordbruksnäringen i Sverige idag.

Bertil är 4:e generationen på gården och började först som arrendator för att sedan köpa den. Ingrid Persgården har idag 120 mjölkkor uppdelat i flera olika stallar.

Bertil Pettersson, Ingrid Persgården i Örsås

 

Bertil Petterson, Ingrid Persgården i Örsås

Bertils huvudmål är att korna ska bära sig själva:
-För kan de inte det så är det frågan om man ska ha kor. Det är ju trots allt ett företag jag bedriver, säger Bertil Pettersson på Ingrid Persgården i Örsås.

Under en längre tid har Bertil arbetat med att uppnå uppsatta mål för att effektivisera driften, tex. att sänka inkalvningsåldern på kvigor och att försöka hålla kalvningen på korna jämnt och på bestämd intervall.

-Det svåraste är att hitta bra personal, säger Bertil som numera är mer företagsledare än då han började 2002 med bara 40 kor. Idag har han tre heltidsanställda och två f-skattare.

Torkan har inte påverkat gården så mycket då det fanns foder i lager, men det får inte bli en sådan sommar till, för då blir det problem.
-Ett problem som visat sig nu är att det är svårt att bli av med tjurkalvarna, berättar Bertil.

Flest positiva svar i Västra Götaland och Värmland

Lantbruksbarometern bygger på 1000 intervjuer med lantbrukare i hela landet. Resultatet har sedan brutits ner i olika regioner där Västra Götaland och Värmland utgör den region där det är flest positiva svar.

Av regionens lantbrukare upplever 18 procent att de har tillräckligt god lönsamhet för att täcka alla löpande utgifter inklusive en lön (rikssnitt: 18 %). 11 procent svarar att lönsamheten även räcker till framtida investeringar, samma som rikssnittet. Drygt 60 procent av lantbrukarna i regionen investerade under 2018, vilket är flest i hela landet. Här finns även den största investeringsviljan det kommande året, 50 procent planerar för det. Bland annat planerar 17 procent att investera i mark respektive maskiner och 15 procent planerar att investera i djurstallar.

Turism och förädling av gårdens produkter ses som nya affärsmöjligheter

Av regionen lantbrukare ser 11 procent satsning på turism som en ny affärsmöjlighet och 13 procent vill investera i förädling av gårdens produkter. Detta är flest i landet och lika många vill starta energiproduktion för eget bruk. Störst är intresset för solenergi, 84 procent svarade det.

Även på Ingrid Persgården i Örsås finns det funderingar på att investera i engeriproduktion för eget bruk genom att utöka gården med solceller.

Enligt Lantbruksbarometern 2018 svarade 54 procent att de kommer att minska sin mjölkproduktion inom en treårsperiod och sex procent uppger att de kommer att öka den (rikssnitt 16 %). Andelen som vill öka sin nöttkötts-köttsproduktion är något fler i år än i fjol, 21 jämfört med 20 procent (rikssnitt: 20 %).

I regionen finns största andelen lantbrukare, tre av tio, som planerar att avveckla en verksamhet som ett led i att förbättra lönsamheten. Nästan lika många, drygt två av tio, planerar att starta en ny verksamhet av samma anledning.

Tips till Sveriges lantbrukare

• Följ regelbundet upp dina verksamhetsgrenar och ha koll på ditt rörelsekapital.
• Ha en löpande dialog med leverantörer, banker och rådgivare.
• Var lyhörd för marknaden, använd ditt nätverk och var påläst för att fånga nya affärsmöjligheter.
• Reflektera över vad du lärde dig av torkan 2018 och hur du kan använda detta framåt i ditt företag.

Läs mer och ladda ner hela rapporten här

Sparbanken Sjuhärad, Bertil Pettersson

Fredrik Mann, Sparbanken Sjuhärad; Stefan Larsson, Sparbanken Sjuhärad samt Bertil Pettersson vid gårdens kalvar. 

Kontakta oss