Bokenäs Byggplåt väljer LRF Konsult i Uddevalla för kompetensen

Byggnadsplåtslageriet Bokenäs Byggplåt AB har bra koll på sitt företag tack vare månadsvisa uppföljningar av resultatet hos LRF Konsult i Uddevalla. Ägaren Martin Larsson uppskattar hjälpen han får med löpande bokföring, bokslut och lönetjänst.

Rekommenderad att vända sig till LRF Konsult
Martin Larsson blev tidigt rekommenderad att vända sig till LRF Konsult i Uddevalla med sin jordbruksfastighet.
-Är det någon som kan gårdar och jordbruk är det LRF Konsult, säger Martin när han berättar om hur han kom i kontakt med LRF Konsult i Uddevalla.

När Martin sedan började jobba som plåtslagare i egen firma kunde han fortsätta få hjälp hos LRF Konsult. År 2014 hade den enskilda firman hunnit bli så stor att Martin hade två anställda. Det var då läge att ombilda till aktiebolag. Idag har Martin fem anställda i sitt bolag Bokenäs Byggplåt AB, Uddevalla. Företaget utför byggnadsplåtslageri, med plåtarbeten på hus, främst som underleverantör till andra byggföretag men också direkt mot privatpersoner.

Bokenäs Byggplåt - Martin med anställda

Martin Larsson (till vänster), Bokenäs Byggplåt, med anställda

Bättre koll på hur företaget går med månadsvisa uppföljningar
-Jag sköter själv betalningar och fakturering av kunder men resten får jag hjälp med varje månad, berättar Martin. Han upplever att det är bra med månadsvisa uppföljningar och har bättre koll på hur företaget går nu än vad han hade tidigare. Varje månad hjälper redovisningskonsulten Marianne Hedström och redovisningsassistenten Jennie Bråthén på LRF Konsult i Uddevalla företaget med den löpande bokföringen och momsredovisningen. När Martin kommer in för att lämna underlagen till månadsmomsen får han dessutom en kort genomgång av resultatet på föregående månad.

Bokslut och lönetjänst
LRF Konsult hjälper också Bokenäs Byggplåt AB med bokslutet när det är dags för det. Dessutom använder sig Martin av lönetjänsten där han varje månad bara behöver e-posta löneunderlagen så sköter LRF Konsults kunna löneadministrationer resten.
-De kan reglerna och det funkar bra, säger Martin om lönetjänsten. 

Inför framtiden har företaget planer på att arbeta mer digitalt med bokföringen. Men som det är nu upplever Martin att hans företag behöver stanna upp och utvärdera.
-Vi har satsat och gjort investeringar det sista vilket innebär att företaget behöver några år på sig att landa i investeringarna. Men om fem år hoppas jag att vi har vuxit till fler anställda.

Kontakta oss