Greenfence väljer LRF Konsult i Uddevalla för bokföring, bokslut och skatteplanering

Greenfence vänder sig till LRF Konsult i Uddevalla föra att få hjälp med löpande bokföring, bokslut och skatteplanering. I Speedledgers e-bokföring sköter Greenfence faktureringen själva medan LRF Konsult sköter bokföringen och momsredovisningen.

Greenfence är företaget från Uddevalla som levererar och monterar industristängsel och stängsel för djur. Företaget är verksamma från Göteborg i söder till Strömstad i norr. Företaget drivs av Kenny Green som startade upp verksamheten 2010. Idag är Greenfence unika på marknaden med sin stolpsättningsmaskin som med stor kraft slår i trästolpar eller slår hål i marken där sedan ett betongfundament kan gjutas.

Bokföring och fakturering i Speedledgers e-bokföring

Kenny på GreenfenceKenny har idag en del stora uppdrag där han tar in underentreprenörer som hjälper till att utföra jobben, men tankarna finns på att anställa någon i den enskilda firman. Under det senaste året har Greenfence ökat sin omsättning ganska mycket och i takt med att företaget ökar blir det också mer underlag som ska bokföras. Idag jobbar Kenny med offerter och fakturering i Speedledgers bokföringsprogram e-bokföring men tar hjälp av LRF Konsult i Uddevalla med löpande bokföringen.

-Jag sammanställer och lämnar in alla underlag till LRF Konsult för bokföring. De bokför och hjälper mig att redovisa momsen till skatteverket, säger Kenny Green på Grennfence.

Bokslut och skatteplanering

Några gånger om året träffar Kenny sina personliga rådgivare Ingemar Roselin, Lantbruksekonom och Eva Lundell, Ekonom på LRF Konsult i Uddevalla.

-När vi träffas diskuterar vi olika saker som sker i företaget som ex moms på olika varor och tjänster omvänd skattskyldighet osv, berättar Ingemar Roselin på LRF Konsult.

När inventarier köps in diskuterar de avskrivningstider och intäkter och kostnader periodiseras för att visa ett rättvisande resultat. När bokslutet är upprättat går Ingemar och Eva på LRF Konsult igenom kostnader och intäkter gemensamt med Kenny och skatteplanerar med de instrument som finns.

-Vi använder oss av de möjligheter som finns i en enskild firma för att det skattemässiga resultatet ska bli så lika som möjligt över åren, fortsätter Ingemar.

Stor kunskap inom Ekonomi & Skatt

Greenfence valde att bli kund hos LRF Konsult just för att de har stor kunskap inom Ekonomi & Skatt.

-Det fungerar väldigt bra med bokföringen och med kontakten med LRF Konsult, berättar Kenny.

Inför framtiden har Kenny planer på att expandera sin verksamhet i Greenfence. Idag säljs redan en del stängselmaterial men tanken är att utöka denna delen och starta en online-butik.