Nu är det dags för bokslut

Nu börjar det dra ihop sig till bokslutstider och vi på LRF Konsult i Uddevalla hjälper dig att upprätta årsbokslut för ditt företag. Vi hjälper dig även med deklaration samt att planera din skatt. För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt med ditt bokslut så behöver vi rätt underlag, i denna artikel så hittar du en checklista över vilket material du behöver lämna in till oss.

Lämna in uppgifter till oss på rätt sätt

Varje år hjälper vi på LRF Konsult i Uddevalla många företagare med deras bokslut, deklaration och med skatteplanering. Enklast för både dig och oss är om du lämnar in materialet digitalt via vår kundportal, MittKontor. Om du inte redan har en inloggning dit, kontakta din personliga rådgivare.

Vad behöver jag lämna in?

Innan den 18:e januari 2017 behöver vi få in materialet i listan från dig.

Glöm inte att om du bara redovisar moms en gång per år och haft handel inom EU så ska du lämna momsredovisningen redan den 27:e februari.

Checklista:

  1. Preliminär skattesedel för beskattningsåret (2016)

  2. Slutlig skattesedel för senaste året

  3. Samtliga verifikationer och eventuell egenupprättad bokföring (SIE4 fil eller kassabok) samt kontoutdrag från företags bankkonto och skattekonto

  4. Lista över kundfordringar samt leverantörsskulder per 31:e december 2016

  5. Underskrivna inventeringslistor per den 31:e december 2016

  6. Övrigt material som kan vara av intresse för bokslutsarbetet

Kompletterande material för deklaration

Senast tre veckor innan deklarationstillfället behöver vi få in följande material

  1. Årsbesked från tex. banker och ekonomiska föreningar

  2. Deklarationsblankett, den brukar komma i mars

  3. Övriga deklarationsuppgifter, till exempel anskaffningsvärden för aktier eller fastigheter, uppgifter om resor till och från arbete med mera

Har ni frågor kring bokslut, deklaration eller skatteplanering så är ni självklart välkomna att höra av er till oss på LRF Konsult i Uddevalla så hjälper vi till och rätar ut eventuella frågetecken.