Nya digitala tjänster ett lyft för gräventreprenören

Gräventreprenören Marcus Johansson och hans fru Anna gillar kombinationen av personlig kontakt och digitala tjänster som de får genom LRF Konsult. – Vårt samarbete fungerar jättebra, säger makarna samstämmigt.

Entreprenadfirman Smörkullens Skog och Grävtjänst AB hör hemma i Nossebro, söder om Vänern. Numera jobbar ägaren Marcus Johansson ensam i firman, även om han tar in extra hjälp vid behov. 

Jag utför alla sorters grävjobb, men min specialitet är markarbeten för vatten- och avloppsledningar samt fiberkablar. Det är sådant som jag jobbar mycket med nuförtiden. Jag åtar mig också en och annan trädfällning, säger Marcus.

Frun Anna, till vardags restaurangchef i Vårgårda, sköter det mesta av den löpande bokföringen. För ett halvår sedan bytte de till EkonomiOnline bokföring, tjänster som LRF Konsult erbjuder i samarbete med Fortnox.

– Det är pedagogiskt upplagt och fungerar bra. Men är det något jag undrar över mejlar jag en fråga och får snabbt svar. Tanken är att jag någon gång ska sköta all bokföring. Jag lär mig något nytt hela tiden. Det är roligt, säger Anna. 

– Nästa steg för oss är att fakturera direkt från EkonomiOnline. Fakturorna kommer då ut av bara farten i bokföringsprogrammet, säger Marcus med ett leende.

Tryggt att få hjälp 

LRF Konsult sköter momsredovisning och arbetsgivaravgifter och hjälper till med en hel del annat som har med ekonomi och juridik att göra. 

– Det är väldigt skönt att vi har hjälp av LRF Konsult, säger Anna. 

Den mesta kommunikationen sker via mejl och telefon samt kundportalen MittKontor efter vad som passar bäst. Samtidigt värdesätts den personliga kontakten. Redovisningskonsulten Anders Abrahamsson, numera på LRF Konsults kontor i Uddevalla, har varit kontaktperson sedan entreprenadfirman startade för tio år sedan. 

– Jag har hållit kvar vid Anders även när han bytt kontor och inte längre är på det närmaste. Vi har en mycket bra kontakt, han är pedagogisk och har stort tålamod med mig. Han känner min verksamhet väldigt väl och är bra att ha som bollplank, säger Marcus.

Kontakta oss